Vaakuna

Stenbergin sukuseuran vaakunan on suunnitellut Marjo Stenberg.

"Vaakunan merkit on pyritty valitsemaan kuvaamaan sukua, sen historiaa ja luonnetta. Lisäksi merkit toivottavat suvulle erilaisia asioita: suku, sukupuu, sukulaiset luovat aina turvaa ja puun, johon tukeutua. Ristin avulla toivotaan vahvaa uskoa, sisua ja tarmoa. Vinoristi suojelee ja varjelee sukua. Ankkurin toivotaan muistuttavan merimiesperinteistä ja siitä, että ihminen löytäisi paikkansa, johon ankkuroitua. Paalu muodostaa koko sukua yhdistävän punaisen langan - sydämen, jonka tuntomerkkejä sen varteen liitetyt symbolit ovat. Viirin värit kertovat suomalaisuudesta, eestiläisistä esivanhemmista ja karjalaisesta tempperamentistä - suvun kokoavasta voimasta."